Klubbsider

RLNorway-klubbregisteret

Hva er klubbregisteret, tenker du?

Denne listen er en samling av klubber, lag og aktører som bidrar til å bygge opp norsk RL-e-sport. Alle klubber som tilbyr Rocket League kan registeres her. Formålet med listen er å gjøre det enkelt å finne hvilke klubber som bidrar til å styrke e-sporten gjennom utvikling av spillere, aktivitet i sosiale medier og som viser et samfunnsengasjement. Hvert trinn har kriterier som må oppnås. Du finner kriteriene her.

Jo høyere trinn klubben er på, jo flere fordeler vil den ha. Dette kan være invitasjon til faglige kvelder og rabatterte tilbud fra samarbeidspartnere. Rangeringen er en gjenspeiling av klubbens troverdighet og gir en indikasjon på hvor mye den bidrar til e-sportens vekst i Norge.

Rangerte klubber

Urangerte klubber

Klubbene under er urangerte av en av to grunner. Enten oppfyller de ikke kriteriene for trinn 1, eller så er det ikke søkt om rangering. Klubber i Good Game-ligaens 1. divisjon vurderes automatisk.