Klubbsider

Stiftelse av organisasjon og kommende valg

RLNorway tar steget videre: Stiftelse av organisasjon og kommende valg

Som et viktig steg for det norske Rocket League-miljøet, annonseres stiftelsen av RLNorway som en formell organisasjon. Dette initiativet markerer en ny æra for spillere, fans og alle som er involvert i Rocket League i Norge, med mål om å styrke samholdet, konkurransen og utviklingen av spillet på nasjonalt nivå.

Alle er velkomne til å delta i valget

Som en del av stiftelsesprosessen, vil det bli avholdt et valg for å velge et interimstyre for RLNorway. Dette første valget er planlagt til neste uke, nærmere bestemt i uke 11, som betyr at vi nå befinner oss i uke 10. Det er viktig å merke seg at valget er åpent for alle som ønsker å bidra til veksten og utviklingen av Rocket League i Norge, og man trenger ikke å ha tidligere erfaring fra lignende roller for å stille til valg.

Interimstyre nå, permanent styre til sommeren

Valget av interimstyret er kun det første skrittet. Planen videre inkluderer valg av et permanent styre ut året, som skal finne sted i løpet av sommeren. Det er også besluttet at det vil bli avholdt valg en gang i året for å sikre dynamikk, fornyelse og engasjement i organisasjonens ledelse.

Nye muligheter på horisonten

Stiftelsen av RLNorway åpner døren for nye muligheter, ikke bare i form av organisert konkurranse, men også for samarbeid, vekst og utvikling på tvers av hele spillmiljøet. Vi ønsker også å bane vei for andre, lignende spillmiljøer ved å inspirere dem til å gjøre det samme som vi gjør. Selv har vi blitt inspirert av Smash Norge, som er en foregangsfigur for stiftelser av interesseorganisasjoner for særinteresserte nasjonale spillmiljøer.

Vedtekter og mer informasjon

For å sikre transparens og struktur, vil foreningens vedtekter bli annonsert innen valget neste uke. Disse vedtektene vil tjene som grunnlaget for all videre aktivitet og beslutningstaking i organisasjonen, og sikre at RLNorway opererer i tråd med medlemmenes beste interesser.

Slik stiller du til valg

For de som er interesserte i å ta en aktiv rolle i denne spennende tiden for norsk Rocket League, oppfordres det til å ta kontakt for å stille til valg. Kontaktpersonen for valget er Bidniss på Discord, og du kan nå ut gjennom brukernavnet: bidniss. Dette er en unik mulighet til å bidra til og forme fremtiden for Rocket League i Norge. Enten du er en erfaren spiller, en entusiastisk fan, eller bare ønsker å støtte veksten av esport i Norge, er din innsats og engasjement velkommen i RLNorway.

Trenger du mer lesestoff?